Πολιτική επιστροφών

1. Πολιτική επιστροφών - Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Εάν έχει γίνει παραλαβή της παραγγελίας μέσω μεταφορικής εταιρίας, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την Εταιρία στο 2310 680806.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο σε περιπτώσεις ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος, κατασκευαστικού ή μη, σφάλματος κατά την εκτέλεση της παραγγελίας (πχ αποστολή διαφορετικών κωδικών) καθώς και σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης εγγράφως έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Ακολούθως η Εταιρία θα ενημερώσει τον πελάτη για τη διαδικασία διευθέτησης του ζητήματος και θα υποδείξει τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος. Στις περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, η Εταιρία με δική της μέριμνα και δαπάνες θα προβεί σε αντικατάσταση του προϊόντος και εάν τούτο δεν είναι εφικτό, σε επιστροφή χρημάτων. Η παράδοση προϊόντων σε διαφορετική ποσότητα από τη συμφωνηθείσα, δεν συνιστά έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Στις περιπτώσεις πώλησης/αποστολής μεγαλύτερης ποσότητας, το υπερβάλλον θα πρέπει να επιστρέφεται αμελλητί από τον Πελάτη στην Εταιρία και στις περιπτώσεις μικρότερης ποσότητας, η Εταιρία θα αποστέλλει στον πελάτη αμελλητί τα ελλείποντα, χωρίς χρέωση του πελάτη. Ελαττώματα/φθορές που προκλήθηκαν κατά την αποστολή/μεταφορά, βαρύνουν αυτόν που φέρει τον σχετικό κίνδυνο, με βάση τους όρους της πώλησης δηλαδή την μεταφορική εταιρία. Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχθεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία.

 

2. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Για επιστροφή προϊόντος που φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα:

Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει αρχικά με την εταιρία για την ελαττωματικότητα του προϊόντος αν είναι εφικτό θα βοηθούσε μια φωτογραφία του προϊόντος και στη συνέχεια να αποστείλει το είδος στην Εταιρία για επιθεώρηση μέσω courier ή με παράδοση στην έδρα της Εταιρίας προς διαπίστωση του ελαττώματος.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη.

Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την Εταιρία.

 

3. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

- Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.

  • Προϊόντα σε προσφορά, εκπτωτικά είδη για τη μη δυνατότητα επιστροφής των οποίων έχει ενημερωθεί ο πελάτης κατά την αγορά τους.

  • Προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί κατόπιν εξατομικευμένης παραγγελίας του πελάτη.

  • Προϊόντα που έχουν καταργηθεί ή δεν ασκούνται πλέον από το νόμο, για τη μη δυνατότητα επιστροφής των οποίων οι πελάτες έχουν ενημερωθεί κατά την αγορά τους.

  • Eποχιακά είδη, όπως Χριστουγεννιάτικα, Αποκριάτικα, Πασχαλινά ή Καλοκαιρινά, μετά την πάροδο των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων.

.